DIGITAL GJENNOMFØRING AV ÅRSMØTET 24.3.

Levanger idrettsråd har presisert at det ikke er lov å avholde møter med flere enn 10 personer samlet, derfor vil LJKs årsmøte 24.3. kl. 1800 avholdes på Teams. Vi kommer til å følge Norges idrettsforbunds veileder for digitale årsmøter.

Påmelding til å delta på årsmøtet via Teams til snorre.johansen@ntebb.no helst innen 23.3. Påmeldinger vil likevel bli akseptert fram til møtestart.

Medlemmer kan få årsmøtedokumentasjonen tilsendt ved å kontakte leder Morten Sand: morten@leivsand.no