ÅRSMØTET FOR KORONAÅRET 2020 GJENNOMFØRT

Onsdag 24.3. gjennomførte Levanger Judoklubb årsmøtet. På grunn av koronarestriksjonene ble møtet gjennomført digitalt, en møteform som mange har blitt vant til det siste året. Årsberetninga vitnet om at judoåret 2020 var sterkt preget av koronapandemien. Fram til 12.3. forløp alt som normalt, deretter ble det full stopp med alle aktiviteter.

Fra høstsesongen ble det tillatt med fullkontakt treninger for utøvere opp til 19 år, og det ble også gjennomført klubbstevner og Fremtidens Mesternes Mester. Medlemsrapporten for 2020 viste 153 medlemmer, noe som er en nedgang på omtrent 100 medlemmer fra året før. Korona er mye av årsaken, men andre faktorer ligger også til grunn.

Regnskapet viste at klubben har sunn økonomi, til tross for redusert aktivitet. Tre krisepakker fra Lotteri- og stiftelsestilsynet samt andre tilskudd hjelper på. Mindre reiseaktivitet sparer store utgifter. Spillemiddelprosjektet for hallen ble langt på vei sluttført, med etterisolering og utbedring av tak og vegger til ca. 1,5 mill. kr.

Valgkomiteens forslag ble tatt til følge, med det resultat at leder Morten Sand ble avløst av Snorre Johansen. Nye styremedlemmer er Ole Christian Langfjæran, Andrea Troseth Mosling og Evelyn Gulstad Otlo.