IHERDIG TRENING BELØNNET MED NYTT BELTE

Partiet for viderekomne barn 4.-7. klasse er en gjeng som trener jevnt og trutt, og steg for steg klatrer de på graderingsstigen. Ettersom vi bruker halve beltegrader, er det ikke lenger enn siden desember at den forrige graderinga var. Nå var det halvt grønt som stod for tur for de fleste, og tillegg en til oransje og en til halvt blått. I forrige uke var det to av de eldste på denne gruppa som graderte seg til kyu-grad, i dette tilfellet helfarget grønt og helfarget blått belte.

I løpet av graderinga måtte deltakerne vise at de behersker fallteknikk, holdetak med frigjøringer og snuinger, og kasteteknikker. Det hele ble avsluttet med en runde med teoretiske spørsmål og samtale omkring viktige sider ved judo. Vi gratulerer alle sammen med ny beltegrad!

Tretten nye graderinger i spennet fra oransje, halvt grønt og til halvt blått.