INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Til: Medlemmene i Levanger Judoklubb
Tid: Onsdag 30.3.2022 kl. 18.00
Sted: Eiendomsmegler 1-hallen

SAKSLISTE
1. Åpning
2. Godkjenne stemmeberettigede
3. Godkjenne innkalling
4. Valg av møteleder og referent
5. Valg av to til å underskrive protokollen
6. Årsberetning
7. Regnskap
8. Fastsette medlemsbetaling til klubb
9. Innkomne saker
10. Budsjett
11. Behandle klubbens organisasjonsplan
12. Valg

Forslag til saker som ønskes behandlet under sak 9 må sendes styret ved leder Snorre Johansen innen 16.3. til e-post snorre.johansen@ntebb.no
Sakspapirene er tilgjengelig seinest ei uke før årsmøtet. Papirene blir lagt ut i Eiendomsmegler 1-hallen, og kan også fås ved henvendelse til klubblederen.

Velkommen til årsmøtet!

Styret