ETTERLENGTET DOMMERSEMINAR

Årets dommerseminar var lenge etterlengtet. Programmet ble gjennomført lørdag og søndag 10. og 11. september. Som konsekvens av korona-perioden var det forrige og siste seminaret i 2019. Quality Airport Hotel Gardermoen var et utmerket valg for arrangementet.

Ansvarlige for seminaret var Per Arne Grime og Thom Hallum. Harald Monsen hadde ansvaret for å gjennomgå og forklare innholdet i de 174 videoeksemplene. Disse var hentet fra EJUs dommerseminar.

Alf Uhre orienterte om mulig løsning på et elektronisk kommunikasjon- og videosystem til bruk for dommerne på stevner. Tilbakemeldingen fra deltakerne var at systemet må fungere uavhengig av tilgang, eller fravær av wifi og nettoppkopling.

Det var nærmere 30 deltakere i alle aldre på dommerseminaret.

Valgt metodikk ved presentasjon av eksemplene var en differensiering mellom å gi den enkelte deltaker i oppgave å forklare kamper/sekvenser, og på den andre siden ble en del sekvenser forklart av dommerkommisjonen. Denne metodikken var dynamisk, praktisk og hensiktsmessig. Og vi tror læringsmålet ble nådd.

Det er god metodikk å bruke videoeksempler. At de ansvarlige for seminaret hadde satt seg inn i alle eksemplene på forhånd, muliggjør en tydelig og inngående forklaring med adekvate presiseringer. At andre elementer i eksemplene også ble belyst var interessant tilleggsinformasjon.

En fri diskusjon av videoeksemplene er tidskonsumerende. Ulike forståelser drøftes og kan bevege seg i ulike retninger og gi en utydelig forståelse. Og deltakerne må gjøre egne konklusjoner. En overstyrt presentasjon trenger heller ikke gi tilstrekkelig mulighet til bearbeidelse og helhetlig forståelse. Valg av metodikk er alltid en balansegang. Kommisjonens valg var dynamisk og fungerte meget bra. Vi tror dette fungerte godt i et kognitivt perspektiv om å nå seminarets læringsmål.

Dommerseminaret er beregnet for alle norske dommere, men er også viktig for trenere. Seminaret har flere hensikter. Den mest åpenbare er å gjennomgå nye regler, innskjerping og presisering av eksisterende. Dommere med ambisjoner om å dømme NM, NC og landsstevnet, må delta på det årlige seminaret. De som ikke deltar, er uaktuelle som dommere på nasjonale stevner.

Dommerkommisjonen vil legge ut de 174 videoeksemplene som ble gjennomgått, sammen med fasit, på judoforbundets nettside. Den enkelte kan da gå inn og studere eksemplene, enten på egen hånd, eller sammen med andre.

Det var nærmere 30 deltakere i alle aldre. En betryggende observasjon er at de unge dommerne oppleves som flinke og engasjerte, som åpenbart har god forståelse for både reglene og dommerrollen.

Av Alf Birger Rostad