KLUBBINFO: INNMELDING OG MEDLEMSKONTINGENT

Her kommer litt informasjon om rutiner for betaling av medlemskontingent og det å bli registrert som medlem.

  1. Faktura for medlemskontingent og treningsavgift blir sendt ut i midten av oktober. Prisene ser du her.
  2. Den som har vært medlem i klubben fra før, trenger ikke gjøre annet enn å møte fram og bli notert på trenerens oppmøteliste. Hvis det er endringer i opplysninger om telefon, e-post eller annet, gjør medlemmene endringene selv på Min idrett.
  3. Nye medlemmer registrerer seg her.

Ved spørsmål, kontakt Snorre Johansen.

På sommerskolen i starten av august var det stinn brakke i hallen. Heldigvis er det mange som fortsetter treningene i høst.