SEKS NYE C-DOMMERE TIL LEVANGER JUDOKLUBB

Seks av klubbens 14-15-åringer valgte å bruke 13. og 14. januar til C-dommerkurs i judo.

Disse ungdommene trener regelmessig og dette har gitt de et godt grunnlag for å forstå teknikkenes og dommerfunksjonens dynamikk og sammenheng.

Det gjorde seg utslag i mange gode innspill, spørsmål og meningsutvekslinger om regler, videoeksempler og økter med praktisk dømming.

Funksjonene som mattedommer, kantdommer, utøver og sekretariat ble prøvd i praksis på omgang flere ganger. I denne treningen hadde vi satt opp scorebord og storskjerm.

I de sekvensene der de skulle skape realistiske situasjoner ut fra egen forståelse og erfaring ga en metaforståelse for rollene. Samtidig ble det mange morsomme situasjoner som kanskje ikke var helt realistisk, men de utprøvde rollene i et rom med utvidet forståelse. For å mestre denne dimensjonen ved å skape situasjoner er det nødvendig med forståelse for regelverket.

Deltakerne satte pris på pizzaserveringen begge dager. Og som ungdommer flest synes de pizza er godt og det var bare ett stykke til gode.

Alle hadde selvfølgelig gjennomført NJFs nettest, og oppnådd 37-40 av 40 oppnåelige poeng. Den endelige prøven er på regionmesterskapet 28. januar.

Tekst: ABR

F.v.: Marius Sundby, Karims Levcuks, Torjus Ertzaas, Sindre Asbjørn Nordholmen, Birger Rostad Dahl, Robiel Biru Agiz og Alf Birger Rostad.