JUDOHALLEN I LEVANGER EN REALITET

Det ekstraordinære årsmøtet den 21.11. i Levanger Judoklubb vedtok å kjøpe den gamle Frolhallen, som heretter blir hetende «Judohallen i Levanger». Det er en gammel drøm som nå går i oppfyllelse, og det var en meget optimistisk stemning å spore blant møtedeltakerne. -Dette skal vi få til, var et uttrykk som gikk igjen.

Judohallen i Levanger sett fra sør.

Klubben betaler 1,5 millioner kroner for hallen som er på i overkant av 1000 kvadratmeter. Av dette er det en stor sal på 375 kvadratmeter, en mindre sal på 100 kvadratmeter og i tillegg sosialt rom, garderobe og kontorer. Hallen ble bygget som idrettshall for Frol videregående skole og stod ferdig i 1989.

Det var en meget optimistisk stemning blant årsmøtedeltakerne.

Hallen får status som regional spesialhall for judo og idrettskonsulent i Nord-Trøndelag, Tor Brandt, har gitt klare føringer på at judohallen vil komme godt ut av tildelingen av spillemidler. Styret er godt i gang med planer for rehabilitering og drift av hallen, og intensjonen er å ta den i bruk fra høsten 2013. Gunnar Reitan, far til vår fremadstormende utøver Henrik, er medeier i selskapet som nå selger hallen til det som har blitt kalt «gi-bort-pris».

Hovedsalen er på 375 kvadratmeter. I tillegg er det en mindre sal på 100 kvadratmeter.