DELTOK PÅ OPPDATERINGSSEMINAR

Alf Birger Rostad og Tore Brenne deltok på NJFs oppdateringsseminar forrige helg. Her får du et kort resyme fra Alf Birger:

19. og 20. oktober var det oppdateringsseminar for Dommerinstruktører, Trenerinstruktører og Regionssensorer i Idrettshøgskolens lokaler på lørdag. På søndag foregikk møtene både på Idrettshøgskolen og i lokalene til Olympiatoppen.

Her er en oppsummering av helgens møte angående trenerutdanningen.

Link til e-læringen: http://www.idrett.no/tema/trenerutdanning/Sider/E-laering.aspx

Gruppebilde_oppdateringsseminar
Deltakerne på NJFs oppdateringsseminar 19. – 20. oktober. Petter Grime, Thom Hallum, Stine Lastein, Per-Arne Grime, Alf Birger Rostad, Sven-Ove Johansen, Tore Brenne, Svenja Rahn, Anne-Grethe Hermansen, Wellington Martins, Cathrine Løvgren, Mathias Hansen, Ådne Lie

Nytt. Forkurs:

Det er laget et pensum som skal holde et kvalitativt godt nivå. Kursinstruktørene skal utdanne og godkjenne instruktører. Det er også kursinstruktørene som skal holde disse kursene i starten. Senere skal andre som har gjennomført forkurset kunne kjøre det. Omfanget av forkurset blir 10 timer.

Nytt innhold i Trener1:

Judodelen blir svært komprimert. Antall helger blir redusert fra tre til to. Judo og generell del må fordeles over de to kurshelgene. Kurset skal ikke bli et dårligere kurs enn det vi har hatt tidligere med hensyn til det judotekniske. Forkurset vil veie opp for noe av komprimeringen.

Nytt innhold Trener2:

På sikt komprimeres kurset fra fire til tre helger for å gjøre det mer attraktivt. Dette blir ikke gjennomført i 2014, men arbeidet med å tilpasse kurset til trenerløypa påstartes og blir sannsynligvis ferdig til 2015.

Sosialt samvær hører med på et seminar, her er noen bilder fra middagen: