GRADERT TIL GULT BELTE

Torsdag 6. februar var det 14 av klubbens utøvere som graderte til 5. mon. Alf Birger Rostad var sensor og hadde bistand i graderingen av Sander Næssan, Marcus Leonhardsen, Titan Steinvik og Evelyn Otlo. Disse jobbet sammen for å bistå utøverne slik at det kunne vise teknikkene sine på best mulig måte.

Stolte utøvere med ferskt gult belte sammen med sensor Alf Birger Rostad.
Stolte utøvere med ferskt gult belte sammen med sensor Alf Birger Rostad. Marcus Leonhardsen og Titan Steinvik assisterte ved graderinga.
Etter graderingen var det en refleksjonsrunde der barna ga uttrykk for at de trodde de hadde gjort det meget godt. Det var to som differensierte sine uttalelser der en mente det hadde gått dårlig og en som veide mellom at noe var bra og annet var mindre bra. Det var derfor gledelig at alle besto sin første gradering.
Refleksjonsrunde etter graderinga.
Refleksjonsrunde etter graderinga.