INFOMØTE PÅ FROL OPPVEKSTSENTER

Av Alf Birger Rostad
Frol oppvekstsenter inviterte også i år Levanger Judoklubb til å være med og informere våre nye fremmedspråklige familier i Levanger. Disse er familier med barn i grunnskolealder. Informasjonen foregår på norsk, men fordi dette samlet et titalls nasjonaliteter og med ulik norskkunnskap var det nødvendig med tolking til flere språk. Selve informasjonsmøtet ble åpnet med sang og musikk av Kulturskolen.

Alf Birger Rostad informerte om judo og fikk hjelp av Sander Næssan og Emmeli Ertzaas.
Alf Birger Rostad informerte om judo og fikk hjelp av Sander Næssan og Emmeli Ertzaas.

Å informere ved hjelp av tolking krever at man er tydelig med korte og greie setninger ispedd godt med pauser. Emmeli og Sander er elever ved skolen og stilte selvfølgelig i drakt og viste to kast og et holdegrep. Underlaget var tynne aerobic-matter så Sander var forsiktig da han kastet Emmeli i O goshi og i Tsuri komi goshi. Tilskuerne ga uttrykk for at de var imponert, sannsynligvis både fordi teknikkene var bra, men også fordi teknikkene i realiteten ble utført på betongunderlag.

Alf Birger Rostad hadde en kort orientering, viste nettsiden til klubben med artikkelen om Henrik Reitan og hans sølvmedalje fra Swedish Open og veien fra hans start som niåring til det nivået han nå har som nittenåring. Alf Birger fortalte at alderfordelingen i klubben er fra 5 til 61 år. Artikkelen om Henrik ble brukt som utgangspunkt for å fortelle om muligheten til å lykkes i forhold til utvikling og mestring, fram mot en karriere som konkurranseutøver på høyt internasjonalt nivå.
Infomøtet foregikk 2.10.2014