C-DOMMERKURS I EIENDOMSMEGLER 1-HALLEN

Fredag 31. oktober og 1. november møtte åtte deltakere til C-dommerkurs i EiendomsMegler1-hallen (Judohallen) i Levanger. Deltakerne hadde beltegrader fra oransje til brunt og et aldersspenn i overkant av tretti år. Seks av deltakerne var fra Trøndelag, en fra Hordaland og en fra Møre og Romsdal. Tidligere i år har Nidaros Judoklubb hatt utøvere på trener-kurs, nage no kata og katame no kata-kurs og hadde nå femti prosent av deltakerne på C-dommerkurset. Nidaros satser åpenbart på utdanning, også av dommere. Det er bra og vil komme hele klubben til gode.

Adrian Aar Andersen, Namsos JC, dømmer ippon.
Adrian Aar Andersen, Namsos JC, dømmer ippon.

Allerede på fredag uttrykte kursdeltakerne spenning for eksamenen på lørdag. Det interessante, og noe som er en mangeårig observasjon, er at ungdommene ikke står tilbake for de eldre deltakerne hverken når det gjelder skåringsresultatene til eksamen eller fra praksisen på matta. Man kan undres om dette skyldes ungdommelig mot, eller om det er faktisk ervervet kunnskap og erfaring. Jeg velger å tro at det skyldes en kombinasjon. Alle bestod eksamen med gode resultater.

Kursleder Alf Birger Rostad og deltakerne: Fredrik Fasteraune, Eirik Lien Fotland, Anne Hokstad, Solveig Enge Lyngaas, Magne Mardal Moe, Anders Sætersmoen, Farhad Zad Hossein Ganji, Adrian Aar Andersen.
Kursleder Alf Birger Rostad og deltakerne: Fredrik Fasteraune, Eirik Lien Fotland, Anne Hokstad, Solveig Enge Lyngaas, Magne Mardal Moe, Anders Sætersmoen, Farhad Zad Hossein Ganji, Adrian Aar Andersen.

Om deltakerne gjør som vi hadde enighet om skal de prøve seg som dommere. De fra Trøndelag ble omgående invitert til å dømme i Innherredstreffet 8. november i EiendomsMegler1-hallen. Fem av trønderne bekreftet at de skal dømme, mens en måtte avklare med heimefronten.