OPTIMISTISK ÅRSMØTE GJENNOMFØRT

Levanger Judoklubbs årsmøte ble gjennomført onsdag 18.3. i EiendomsMegler 1-hallen. Møtet ble åpnet av leder Alf Birger Rostad og gjennomgangen av årsmeldinga vitner om stor aktivitet. Det ble rapportert 189 aktive medlemmer i 2014 og dette er en liten økning fra forrige år. Klubben har god kompetanse når det gjelder trenere, dommere og stevnearrangement. Det ble arrangert 4 stevner med til sammen 430 deltakere. Åpent Trøndersk Mesterskap med 160 deltakere var største arrangement. I alt 8 treningssamlinger med til sammen 230 deltakere ble gjennomført, alle i EiendomsMegler 1-hallen.

Årsmøtet fikk presentert ei årsmelding som vitner om stor aktivitet.
Årsmøtet fikk presentert ei årsmelding som vitner om stor aktivitet.

Sportslige resultater er det mange av, fra lokale til internasjonale stevner. Klubben fikk 5 medaljer i NM individuelt. Henrik Reitan må nevnes spesielt med i alt 6 internasjonale medaljer. Regnskapet for klubbdrifta viser en omsetning på 720 000 kr og det er stabil og god kontroll på økonomien. Hallregnskapet viser at det ble gjort investeringer for over 600 000 kr og det budsjetteres med driftsutgifter på 320 000 kr i 2015.
Følgende styre ble valgt:
Valg2015

Leder Alf Birger Rostad og nestleder Snorre Johansen kan være fornøyd med en klubb der det skjer mye positivt.
Leder Alf Birger Rostad og nestleder Snorre Johansen kan være fornøyd med en klubb der det skjer mye positivt.