TEMAKVELD OM KOSTHOLD SAMLET MANGE

Omkring tretti medlemmer møtte fram da det ble arrangert temakveld med tittelen «Kosthold for unge idrettsutøvere». Sportslig leder Snorre Johansen holdt en presentasjon basert på kostholdsråd fra Olympiatoppen. Hovedpoenget var hvordan et riktig kosthold kan være med på å forbedre den daglige treningsinnsatsen, men også hvordan man bør spise og drikke i forbindelse med konkurranser. Sjøl om temaet søvn ikke hører med til tittelen for temakvelden, ble dette nevnt som en ytterst viktig faktor for ungdommer generelt og idrettsutøveren spesielt. Levin Gilberg, en av foreldrene i klubben, hadde laget en nydelig kyllingwok som ble servert etter presentasjonen. Slik ble teori og praksis satt i sammenheng og dessuten fikk man en hyggelig sosial samling. Neste temakveld avvikles i mai vil ta for seg basistrening (bl.a. styrke og utholdenhet).

Snorre Johansen presenterer Olympiatoppens kostholdsråd.
Snorre Johansen presenterer Olympiatoppens kostholdsråd.
Levin Gilberg (t.v.) hadde laget en nydelig kyllingwok.
Levin Gilberg (t.v.) hadde laget en nydelig kyllingwok.