MOT-DAG MED JUDO FOR UNGDOMSSKOLEELEVER

Av Alf Birger Rostad
Torsdag 30. september var det MOT-dag i EiendomsMegler1-hallen. Omtrent 25 elever syklet den korte avstanden fra Levanger Ungdomsskole og til hallen. De var delt i to grupper på to tidspunkter. De som tok imot elevene på vegne av Levanger Judoklubb var Julie Sundby, Inez Marie Lysne-Ness og Alf Birger Rostad.

I løpet av en klokketime fikk de en innføring i Judoens hovedprinsipper, balanse, ubalanse og balansebrudd. Det ble også litt tid til fallteknikk og teknikktrening. Utøverne ble formanet om at teknikkene ikke skal benyttes hverken på skolen eller overfor andre. De ble invitert til å komme tilbake å trene videre.

Julie Sundby og Alf Birger Rostad klar til å instruere.
Julie Sundby og Alf Birger Rostad klar til å instruere.

Elevene viste gode holdninger, vilje til å prøve teknikker som de på forhånd visste ville gi noe smerte. Likevel var det mye smil og latter.

Mot sin filosofi er overensstemmende med klubbens egen. Derfor er det både hyggelig og givende for oss å være med å yte vårt bidrag.
MOT
Referanse: MOT.no, 290915.

MOTs filosofi

Ungdomstiden er en periode med identitetsforming. For å støtte ungdom best mulig i denne perioden har MOT utviklet en egen filosofi som kan hjelpe ungdom til å bli mer bevisste, modige og se seg selv i en større sammenheng.

MOTs filosofi består av to hovedelementer: MOTs verdier og MOTs prinsipper.

Alf Birger Rostad og Inez Marie Lysne-Ness forklarer balansebrudd.
Alf Birger Rostad og Inez Marie Lysne-Ness forklarer balansebrudd.

MOTs verdier:


Mot til å leve Mot til å bry seg Mot til å si nei

MOTs prinsipper:

Jobbe i forkant Se hele mennesket Forsterke det positive Bruke ansvarlige kulturbyggere til å inkludere andre

Se hele mennesket er å se mennesket i et helhetlig individ-, miljø- og årsaksperspektiv. Tenke årsak. Ha i bakhodet at mennesket er skjørt og sårbart – og et produkt av sin oppvekst og sine omgivelser. Men også jobbe ut fra at alle mennesker har en robust og motstandsdyktig side. Det betyr at alle kan bestemme sin egen fremtid uavhengig av sin fortid.

Det er av stor betydning å behandle hvert menneske etter dets natur og temperament. Sokrates

Forsterke det positive er å bruke ”lommelykta”. Lyse på det som er bra hos andre, lyse på det som er bra hos seg selv, lyse på det som er bra i situasjoner og lyse på det som er bra med fortiden.

Mørke kan aldri fordrive mørke, det kan bare lys. Martin L. King

Bruke ansvarlige kulturbyggere til å inkludere andre er å ansvarliggjøre positive rollemodeller. Rollemodelleffekten er enorm. Vi gjør ofte det ”viktige” andre gjør.

MOT-filosofien har sine røtter fra 1977 og inspirasjonen har vært å utvikle en livsfilosofi basert på verdier – en filosofi som kan hjelpe unge mennesker til å føle seg trygge og verdifulle, tenke selv, ta bevisste valg og ta vare på sine evner og talenter, som kan bevisstgjøre de unges støttespillere på hvor viktige de er for barn og ungdom og som kan bygge fundament for et positivt samfunnsliv og miljø der vi tar vare på hverandre.