REGIONSAMLING 31.10.

Av Alf Birger Rostad
Det kom tjueto deltakere til treningssamling i EiendomsMegler1-hallen, Judohallen, i Levanger lørdag 31. oktober. Gruppen ble delt i to med de som ønsket teknikk og randori i den ene og utøvere som ønsket å finjustere egen judoforståelse og utøvelse i den andre. Fire i denne gruppen er kandidater til 1. og 2. dan-gradering i samme hall 14. november. Håvard var hovedansvarlig for den første gruppen og hadde med seg Ola som assistenttrener. Alf Birger var ansvarlig for den andre gruppa.

Treningssamling med spredning i alder og nivå.
Treningssamling med spredning i alder og nivå.

Det ble gjennomført to økter fra 1000-1200 og fra 1230-1400. Deltakerne fra begge gruppene var slitne, hvert på sitt vis. De mest svette utenpå panna var helt klart den første gruppen, mens Jan-Ove uttrykte at den andre gruppen var svette innenfor panna. Henvisningen var til utfordringene om forståelse og innsikt om teknikk, mekanikk og fysikk omsatt i praksis.