LJK BIDRAR BÅDE HER OG DER

Med den store aktiviteten det er i Levanger Judoklubb, er det ikke alltid vi rekker å publisere på hjemmesida vår alt som skjer . Her kommer det derfor en oppsamling med noen saker.
JUDO FOR U-SKOLEELEVER PÅ AKTIVITETSDAG
Vuku oppvekstsenter arrangerer en såkalt miljødag før jul hvert år. I ble LJK spurt om å delta med judo i år også, på samme vis som i fjor. Alf Birger Rostad hadde med seg Oliver Sand, Vilde Helene Brenne, Emmeli Ertzaas, Sander Næssan og Elise Bjørås som dyktige instruktører. Klubbmedlem Marte Olsen Brenne er lærer ved skolen, og denne dagen ble lærergjerningen utført i judogi. Aktivitetsdagen foregikk den 17.12.

Elise Bjørås (t.v.) og Emmeli Ertzaas var flinke instruktører. Lengst bak ser vi lærer Marte Olsen Brenne.
Elise Bjørås (t.v.) og Emmeli Ertzaas var flinke instruktører. Lengst bak ser vi lærer Marte Olsen Brenne.

JUDO FOR LEVANGER FOTBALLKLUBB G16
-Kjør dem hardt! Det var beskjeden fra trener Sander Sandvik, da G16-laget til LFK kom for å trene judo mandag 14.12. Laget har tradisjon for å avslutte høstsesongen med ei litt annerledes treningsuke. I tillegg til judo skulle guttene denne uka prøve bordtennis, svømming og turn. Noen av spillerne hadde erfaring med judo fra yngre dager, og det ble mange harde tak på matta. Snorre Johansen var ansvarlig for treninga, og etter hvert fikk han hjelp fra Jørgen Ruiz Garcia, som akkurat hadde kommet hjem på juleferie.

LFK G16 klar for dyst i lånte judodrakter.
LFK G16 klar for dyst i lånte judodrakter.

INFORMASJON OM JUDO PÅ FROL OPPVEKSTSENTER
Sander Næssan og Emmeli Ertzaas går begge i sjuende klasse ved oppvekstsenteret, og hadde fått spørsmål om de kunne informere om judo for andre elever. I fjor var de med på et tilsvarende opplegg, og da virket det ikke så skremmende å ta ansvaret alene i år. Etter hva vi forstår, ble informasjonen og god opplevelse både for tilhørere og Emmeli og Sander.

Emmeli Ertzaas og Sander Næssan. Arkivfoto fra 2014.
Emmeli Ertzaas og Sander Næssan. Arkivfoto fra 2014.


C-DOMMERKURS I VOLDA

Den 28.11. var Alf Birger Rostad ansvarlig for et C-dommerkurs i Volda. Det var sju deltakere og kurset hadde en litt original vri med at praksisdelen ble gjennomført i forbindelse med Voldacup, et lite lokalt stevne med ca. 40 deltakere.

7 deltakere på dommerkurset.
7 deltakere på dommerkurset.

TRENER 2-KURS PÅ HAUGERUD
Ellen Margrethe Devold/Slemdal Judoklubb, Sivert Heitmann og Jon Laugen/Go Dai Judo Club, Geir Åstorp Reehorst/Ippon Judoklubb, Ida Ruiken/Tromsøstudentenes IL – Judo, Johanne Sivertsen/ Kano Judoklubb Mysen, Anders Sætersmoen/Ålesund Judoklubb og Lars Lauritzen/Larvik JK var de åtte kursdeltakerne på Haugerud 7. og 8. november. Alf Birger Rostad var instruktør på trener 2-kurset i lokalene til Norsk Jiu Jitsu og Judoklubb.

Gruppen hadde en bredt anlagt kunnskap. Aldersmessig var det stor bredde fra seksten til sekstien år. Alle bidro med erfaring og kompetanse. Kunnskapsdelingen var kontinuerlig og meningsfull. Under rekapituleringene erfarte vi at faginnholdet ble «spot on». Fasilitering som metodikk fungerer meget godt sammen med konstruktive og kommunikative deltakere.

Fasilitering er en pedagogisk praksis som innebærer å tilrettelegge for læring. Kurset inneholdt en beskrivelse av praksis gjennom deltakernes egne erfaringer. Andres tilstedeværelse fasiliterer eller aktiverer og fremmer prestasjoner. F.eks. presterer idrettsfolk ofte bedre i gruppe enn alene. Derfor er det viktig at deltakerne har en absolutt respekt for hverandres bidrag til helheten.

Gruppen likte tilnærmingen om at den enkelte slapp til med egen erfaring og praksis. At alle bidrar til kunnskapsdeling gjennom engasjement og commitment handler om viljen til å forplikte seg, yte av egen tid og energi til noe man tror på sammen med et løfte og beslutning om å bidra til kursinnholdet. Det er viktig at deltakerne kjenner inspirasjon, som kan utløse energi og engasjement. Deltakerne må oppleve en frihetsfølelse, at de gjør ting ut fra egne ønsker, sammen med en lyst om å oppnå noe for seg selv og sammen med andre.