JUDO FOR HANDBALLGUTTER

Av Alf Birger Rostad
Onsdag 10.2. kom en 16-årig guttegjeng med tolv håndballspillere fra Skogn for å trene judo. De fikk en innføring i judoens fokus på balanse versus ubalanse og balansebrudd. Og hvor viktig det er å holde fokus. Hvis man står med hendene i lomma eller i kors over brystet er man rett og slett ikke årvåken nok. Den enkelte kan nok argumentere for at han likevel er det. Kamputøvere vet at det gir redusert responstid. Ubalanse med framover- eller bakoverbøyd kropp reduserer ikke bare muligheten for aksjon, men reduserer også bein og armers aksjonsradius. Enhver gradert framoverbøyd overkropp vil bidra til dette. Tenk at du setter dette på ytterpunkt og er helt framoverbøyd med overkroppen. I denne posisjonen kan du prøve å løfte det ene beinet og løfte armene over hodet. Da ser man at aksjonsradien er betydelig redusert. I tillegg reduseres også oversikten fordi blikket er rettet mot underlaget. Alle kamputøvere vet det er viktig å ha overblikk over situasjonen og kampen. Som håndballspiller skjer det samme om man setter ut rompa og lener seg framover. Da mister man oversikten. Ved å bruke judoens prinsipper for bevegelse der overkroppen er rett over hoftene kan man opprettholde kontroll over situasjonen.20160210_182445
Utprøving av hadaka jime.
Utprøving av hadaka jime.
I tillegg fikk de også prøve holdegrep, kast, armbend og stranguleringer. Dette skaper som kjent noe smerter og er et poeng for å utfordre disse idrettsutøverne til å flytte grenser og oppleve annen type smerte enn de er vant med. Som strekspillere må de være tøffere i møtet med det andre lagets angrepsspillere. De må møte det fysiske angrepet på en dynamisk måte der de samtidig beveger seg med kontroll og balanse for å stoppe angrepet og unngå skader.
Deres egen trener summerte på slutten at det for de som håndballspillere er essensielt med balanse, og at de må bli tøffere i kontakten med motspillerne. Alf Birgers krav om fokus og at han vil møte blikket deres hver gang han ser på dem er et viktig psykologisk og pedagogisk poeng for at utøverne skal rette oppmerksomheten sin mot instruksjonen og treningen. Understreking om at utøverne må være fokuserte ble viet oppmerksomhet fordi dette er en av de tingene de beste er flinke til. Hun kommenterte judoens disiplin og utøverne var enige og hadde merket seg at det var viktig. Også for å få med seg store og små elementer i teknikktreningen. Samtidig er det slik at treneren gir oppgaver, men det er utøverens oppgave å ta utfordringen og omsette i  hensiktsmessig og høgverdig handling og trening. På den måten utvikles selvdisiplin og dyktige utøvere.