FAKTURERING AV MEDLEMSAVGIFTER

Nå er det sendt ut faktura for medlemsavgifter for denne sesongen. Knøtt faktureres kun for høsten, mens øvrige grupper faktureres for høst og vår. Faktura blir sendt per e-post, og skal betales med oppgitt KID-nummer. Dersom du har spørsmål knyttet til fakturaen, ta kontakt med Snorre Johansen, snorre.johansen@ntebb.no, tlf. 950 77326. Ta også kontakt hvis du ikke har fått tilsendt faktura. Det samme gjelder om du ønsker du å være støttemedlem, men ikke har fått faktura.
Satser for medlemsavgifter finner du her.

Fritidskortet
Levanger kommune tilbyr Fritidskortet, som gjør at man etter visse regler kan få dekket fritidsaktiviteter på 1500 kr per barn.
Ved spørsmål om Fritidskortet, kontakt servicekontoret@levanger.kommune, tlf. 74 05 25 00